Drodzy Uczniowie i Rodzice

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję:

Od dnia 25 marca 2020 r. naszym obowiązkiem jest prowadzenie lekcji zdalnych.

W tym cele proszę rodziców o zorganizowanie warunków umożliwiających uczniom kształcenie na odległość.

Nauczyciele będą decydować o formie kontaktu z uczniem, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dziecka oraz higieniczne warunki pracy.

Przebywanie na terenie szkoły uczniów, rodziców i nauczycieli jest zabronione.

Mam nadzieję, że w tych trudnych warunkach wszyscy zdołamy wywiązać się z powierzonych zadań. 

Marek Sękiel  Dyrektor Szkoły

 

II Konkurs duetów instrumentalnych Młody Kameralista zostaje odwołany.

 

 

W związku z rozpoczęciem zdalnego nauczania od 25.03.2020r. prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o wypełnienie

i przesłanie mailem formularza na nasz adres w trybie pilnym. 

Formularz kontaktowy

 

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 szkoła będzie zamknięta do odwołania. 

Rekrutacja kandydatów do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w późniejszym terminie.

Zainteresowanych prosimy kontaktować się wyłącznie 

telefon: 606782749

e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem oraz Fundacja Wspierania
Kultury „AMADEUSZ” mają zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w II Konkursie Duetów Instrumentalnych „MŁODY KAMERALISTA”,
który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 r.
w SSM I stopnia w Jeżowem.  Konkurs kierowany jest do uczniów klas
fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i fletu.
Regulamin uczestnictwa oraz kartę zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu przekazują:
mgr Marek Sękiel – Dyrektor SSM I st. w Jeżowem
tel. 600 452 228, e- mail: sekretariat@muzycznajezowe.pl

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgloszenia młody kameralista

 

 

 

I Konkursu Duetów Instrumentalnych

 

I Konkurs Duetów Instrumentalnych “Młody Kameralista”.

Organizatorami są Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem

oraz Fundacja Wspierania Kultury “AMADEUSZ”.