NUMER KONTA  RADY RODZICÓW

Samorządowej Szkoły Muzycznej I st.

w Jeżowem

Nadsański Bank Spółdzielczy

Odział w Jeżowem

42 9430 1029 3005 9663 3000 0001

W tytule przelewu:
    •  na Radę Rodziców: darowizna na Radę Rodziców imię i nazwisko ucznia.
  • na renowację instrumentów: darowizna na renowację, imię i nazwisko ucznia

Rada Rodziców 2018/2019

Grzegorz Marut – Przewodniczący
Agnieszka Krakowska – Wiceprzewodniczący
Justyna Grabiec – Skarbnik
Artur Majowicz – Sekretarz

Komisja Rewizyjana

Barbara Dudzik
Magdalena Olko
Joanna Żak