REKRUTACJA 2019

Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły
prosimy składać do dnia 25 kwietnia 2019r.

wtorek, czwartek – godz. 11:00 do 16:00

sobota – godz. 10:00 do 13:00

 Bliższe informacje są udzielane telefonicznie
pod numerem: 606 782 749
              Ochrona danych- Rekrutacja

Regulamin                 

Formularze do pobrania:

Wniosek                    

Kwestonariusz          

Oświadczenia